Virtueel octrooimerkteken

Overeenkomstig de bepalingen inzake virtuele markering van diverse rechtsgebieden, met inbegrip van de bepalingen inzake virtuele markering van de America Invents Acts, worden in de volgende tabel representatieve PHABRIX -producten aangegeven die in de VS en/of elders door diverse octrooien kunnen worden beschermd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met PHABRIX op info@phabrix.com

Deze webpagina is bedoeld als kennisgeving krachtens 35 U.S.C. § 271(a).

Deze webpagina wordt periodiek bijgewerkt en kan octrooien bevatten uit een eerdere bijwerking die sindsdien verlopen zijn of niet meer bestaan. Er kunnen ook octrooien op staan die eigendom zijn van of toegewezen zijn aan derden die verzocht hebben om deze octrooien in verband te brengen met bepaalde producten.

Door deze webpagina aan te bieden geeft PHABRIX Ltd. geen verklaringen of toezeggingen met betrekking tot dergelijke octrooien van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de vraag of dergelijke octrooien van derden geldig zijn, onze producten dekken of van kracht blijven.

 

Representatieve productcategorie Representatief onderdeelnummer Representatief octrooinummer.
Handheld Sx Range SxE

GB 2 463 260

US 8 401 137

Rx Rasterizers

Rx500

Rx1000

Rx2000

GB 2 463 260

GB 2 511 073

US 8 401 137

US 9 001 213

Qx Rasterizers

Qx01E

QxL01E

GB 2 463 260

US 8 401 137