Garantie Overzicht

PHABRIX biedt een standaard jaar

garantie, die kan zijn uitgebreid

tot drie of vijf jaar

Voor productondersteuning kunt u contact opnemen met uw distributeur/verkooppartner op de plaats van aankoop. Als het product niet meer door hen kan worden gerepareerd, zal de distributeur namens u contact opnemen met het PHABRIX Support Team.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van PHABRIX's garantie. Houd er rekening mee dat SFP-modules en SFP-kooien van derden niet onder de garantie vallen. Raadpleeg PHABRIX Ltd Algemene Verkoopvoorwaarden voor meer informatie.

Samenvatting van de fabrieksgarantie en de garantieservice
PHABRIX producten zullen aan de distributeur worden geleverd met een fabrieksgarantie ten gunste van de eindgebruiker van het product. Volgens de voorwaarden van de garantie van PHABRIXkan een eindgebruiker gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van verzending van het nieuwe product naar de eindgebruiker, aanspraak maken op garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Volgens de garantievoorwaarden levert PHABRIX vervangende onderdelen voor defecte onderdelen en garantiewerkzaamheden indien de defecte apparatuur franco wordt geretourneerd aan PHABRIX of aan een erkend fabrieksservicedepot.

Deze garantie omvat geen verantwoordelijkheid voor eventuele transportschade of behandelingsschade of verzekeringskosten.

Garantieservice
1. De automatische productgarantie dekt het eerste jaar vanaf de factuurdatum aan de eindgebruiker van de distributeur en eindigt op dezelfde datum in het volgende kalenderjaar.
2. 2. Indien het product een storing ontwikkelt, zal de distributeur de eindgebruiker telefonisch ondersteuning bieden om te bevestigen dat het om een technische storing gaat en niet om een bedieningsfout.
3. 3. Indien de distributeur het product na hun telefonische ondersteuning als defect beschouwt, moet het product naar de distributeur worden geretourneerd voor visueel onderzoek om de fout te bevestigen.
4. De distributeur moet dan contact opnemen met PHABRIX om te bespreken of het product uit de voorraad van de distributeur moet worden vervangen of rechtstreeks via PHABRIX.
5. 5. Als het product defect is en niet door de distributeur kan worden gerepareerd, moet de distributeur een Return Material Authorisation (RMA) nummer aanvragen bij PHABRIX voordat hij het defecte product naar PHABRIX stuurt.

De garantie is niet van toepassing indien:
1. PHABRIX constateert dat het product of de onderdelen ervan door onbevoegd personeel zijn gewijzigd;
2. de eindgebruiker installeert in het product onderdelen die niet door PHABRIX zijn gemaakt of geleverd, met uitzondering van de onderdelen die door PHABRIX worden gespecificeerd;
3. het product is gebruikt of geïnstalleerd op een andere manier dan in overeenstemming met de instructies van PHABRIX;
4. het product wordt geopend door de eindgebruiker.

Garantie retourbeleid
Als het product defect raakt door fabricagefouten, zal PHABRIX dat ook doen:
a) het product te repareren, of
(b) het product vervangen, uitsluitend naar goeddunken van PHABRIX.

Procedure voor het terugsturen van apparatuur
Voordat de apparatuur wordt teruggestuurd naar PHABRIX, moet de distributeur of eindgebruiker eerst een RMA-nummer aanvragen bij PHABRIX. Alle kosten in verband met het verzenden van het product naar PHABRIX zijn voor rekening van de distributeur of eindgebruiker, dit omvat vracht, verzekering en alle makelaarskosten en douanekosten. De verzendkosten in verband met het terugsturen van het product naar de distributeur of eindgebruiker zijn voor rekening van PHABRIX.

Reparaties buiten garantie
PHABRIX zal buiten de garantie om reparaties uitvoeren in overeenstemming met het huidige serviceprijsschema. Alle kosten in verband met het verzenden van het product naar PHABRIX zijn voor rekening van de distributeur of eindgebruiker, dit omvat vracht, verzekering, alsmede alle makelaarskosten en douanekosten. De verzendkosten in verband met het terugsturen van het product naar de distributeur of eindgebruiker zijn voor rekening van PHABRIX.

Verlengde garantie (optioneel)
Klanten die PHABRIX's Extended Warranty (EW) hebben aangeschaft, ontvangen dezelfde garantiedekking als hierboven beschreven voor de duur van de aangeschafte EW. Als een klant bijvoorbeeld de EW-optie van 3 jaar heeft gekocht, ontvangt hij de standaard garantiedekking van 12 maanden, plus nog eens 2 jaar, zodat de EW in totaal 3 jaar duurt.

Uitsluitingen garantie
Zonder beperking sluit PHABRIX's garantie het volgende uit: SFP-modules, SFP-kooi, batterijen en accessoires.

 

Voor volledige informatie over PHABRIX's garantie, verwijzen wij u naar PHABRIX's 'Standaard verkoopvoorwaardenbeschikbaar op de website PHABRIX.